Životopis / Bio

Petr Hamerský (CZ)

Petr Hamerský (*2004) je český violoncellista. V současné době je studentem Pražské konzervatoře ve třídě prof. Pavla Vernera a HAMU ve třídě prof. Michala Kaňky. Zároveň je od sezóny 2023/24 členem Orchestrální akademie České filharmonie. Jeho posledním soutěžním úspěchem je titul laureáta z Mezinárodní violoncellové soutěže Antonia Janigra v chorvatském Šibeniku.

S úspěchem se zúčastnil i několika dalších mezinárodních soutěží, získal např. první cenu na soutěži Talents for Europe (2017) či na Heranově violoncellové soutěži v Ústí nad Orlicí (2019), kde obdržel mj. i cenu Nadace Bohuslava Martinů za interpretaci 1. věty z jeho Třetí sonáty pro violoncello a klavír.

Za interpretaci díla tohoto českého skladatele (Variace na slovenskou lidovou píseň) byl oceněn i na Soutěži Bohuslava Martinů v Poličce (2019) a na Vychytilově violoncellové soutěži 2021 (První sonáta pro violoncello a klavír).

Petr začal hrát na violoncello pod vedením Karly Ahmedové v ZUŠ Na Popelce. Jako její žák se pravidelně zúčastňoval Violoncellové soutěže Jana Vychytila a r. 2014 a celostátní soutěže ZUŠ, kde získal první cenu. Posléze pokračoval pod vedením Renaty Strašrybkové, nejprve jako soukromý student a poté v její třídě na Pražské konzervatoři.

Dvakrát sólově vystoupil s PKF - Prague Philharmonia pod taktovkou Leoše Svárovského, při druhé příležitosti provedl první větu ze Šostakovičova Prvního violoncellového koncertu.

Petr je rovněž aktivním komorním hráčem coby člen klavírního tria Vyšehrad. Dále vystupuje také ve smyčcovém duu s houslistou Danielem Matejčou.

V rámci Music Academy Telč se zúčastnil masterclassu francouzského violoncellisty Jérôma Pernoo, profesora na Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse v Paříži.

V březnu 2022 se aktivně účastnil akce Vienna Cello Summit, kde měl příležitost osobně sledovat výuku J.-P. Maintze, W. E. Schmidta, J. Mosera či R. Latzka. Sám zde studoval pod vedením profesora ze salcburského Mozartea, Giovanniho Gnocchiho.

V létě 2022 pak měl možnost zlepšovat své dovednosti pod vedením skvělých českých violoncellistů: Tomáše Jamníka a Viléma Vlčka.

Petr hraje na francouzské violoncello z 60. let 19. století z dílny Charlese Simonina.

Petr Hamerský (ENG)

Petr Hamerský (*2004) is a czech cellist. He has succesfully participated in a number of international competititions, such as the first prize at the competition Talents for Europe (2017) and Heran International Violoncello Competition or second prize at Antonio Janigro Cello Competition and Mahler Cello Competition. Starting with 2023/2024 season, he´´´´ s a proud member of the Czech Philharmonic Orchestral Academy.

Petr is praised specially for his interpretation of works by czech composer Bohuslav Martinů. At the Heran Violoncello Competition he received the prize of Martinů Foundation. He was also awarded for the interpretation Martinů's work in the Bohuslav Martinů Competition in Polička (The Variations on Slovakian folk song) and in Prague Cello Competition (Cello Sonata No. 1).

Petr is also active in promoting contemporary music. He collaborated with czech cellist, composer and painter Petr Hejný and performed his Metal Sonata for Cello Solo numerous times.

He has performed with PKF - Prague Philharmonia conducted by Leoš Svárovský twice - the second time with the first movement from the First Cello Concerto by Shostakovich on the programme.

Petr is an active chamber music player too. He is a member of piano trio "Vyšehrad" and plays in string duo with violinist Daniel Matejča.

As a student of the Music Academy Telč, Petr took part in a masterclass with Jérôme Pernoo, the professor at the Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris.

In March 2022, he joined the Vienna Cello Summit where he had the oportunity to take a part in lessons of Jens-Peter Maintz, Wolfgang Emanuel Schmidt, Johannes Moser, Reinhard Latzko or Francis Gouton. Petr had a masterclass with Prof. Giovanni Gnocchi from the Mozarteum University in Salzburg.

In the summer of 2022, he had the opportunity to study with great czech cellists Tomáš Jamník and Vilém Vlček.

Petr started playing cello under Karla Ahmedová in ZUŠ Na Popelce. As her student he regularly participated in the Prague International Cello Competition. Afterwards, he continued his studies in the class of Renata Strašrybková. Currently he's studying at Prague Conservatory under Pavel Verner and the Academy of Performing Arts in Prague under Michal Kaňka.

Petr plays a french cello from the second half of the 19th century by Charles Simonin.

Petr Hamerský / official website
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!